مشاهده همه 2 نتیجه

دستگاه اکسیژن ساز چگونه کار می کنند؟

تغلیظ کننده های اکسیژن یا همان دستگاه اکسیژن ساز به طور قابل توجهی با سیلندر های اکسیژن تفاوت دارند زیرا اکسیژن را ذخیره نمی کنند. هوای معمولی از 78% نیتروژن، 21% اکسیژن و 1% گازهای دیگر تشکیل شده است. یک دستگاه اکسیژن ساز هوای محیط را دریافت می کند، نیتروژن را برای حفظ اکسیژن فیلتر می کند و سپس آن را از طریق نازال دهانی یا ماسک دماغی تامین می کند. تغلیظ کننده های اکسیژن معمولاً قادر به تحویل 90 تا 95 درصد اکسیژن خالص هستند.

آنها هوا را در جریان پیوسته یا متناوب تحویل می دهند. دستگاه اکسیژن ساز جریان پیوسته مقدار ثابتی از اکسیژن را بدون توجه به اینکه بیمار چند بار در دقیقه نفس می کشد، فراهم می کند. در مقابل، جریان متناوب (همچنین به عنوان جریان پالس شناخته می شود) اکسیژن را در بولوس هوای دوره ای تحویل می دهد. دستگاه اکسیژن ساز با قابلیت جریان پالس، نفس کاربر را تشخیص می دهند و در هنگام استنشاق، اکسیژن را به بیمار تحویل می دهند.